https://www.faz.net/-hob-7z7xt
Video: F.A.Z., Hellmuth Opitz
30.01.2015

Frankfurter Anthologie Hellmuth Opitz: Nerven blank

„Nerven blank“ von Hellmuth Opitz, gelesen von Thomas Huber. 5