https://www.faz.net/-hob-7z7xt

Frankfurter Anthologie: Hellmuth Opitz: Nerven blank

© F.A.Z., Hellmuth Opitz
     30.01.2015

     Frankfurter Anthologie Hellmuth Opitz: Nerven blank

     „Nerven blank“ von Hellmuth Opitz, gelesen von Thomas Huber. 5