https://www.faz.net/-hob-9j3j7
Video: FAZ.NET, Bild: World History Archive
25.01.2019

Frankfurter Anthologie Arthur Rimbaud: „Vokale“

„Vokale“ von Arthur Rimbaud, gelesen von Thomas Huber. 0