https://www.faz.net/-hob-8iwyb

Frankfurter Anthologie: Anonym (um 1290): „Fatrasie 23“

© F.A.Z.
     01.07.2016

     Frankfurter Anthologie Anonym (um 1290): „Fatrasie 23“

     „Fatrasie 23“ von Anonym (um 1290), gelesen von Thomas Huber 1